Bishal Humagain

CEO

Uma Lamichhane

Head, Human Resource Department

 

Rojan Bajracharya

 

Rajani Shakya

 

Hari Govind Karki

 

Sarita Bhandari

 

Amin Shrestha

 

Deepa Thapa

 

Reeta Sharmah

 

Jeena Pradhananga

 

Puran Adhikari

 

Bishnu Mani Duwadi

 

Rudra Bahadur Shrestha