Bishal Humagain

CEO

Uma Lamichhane

Head, Admin Department

 

Rojan Bajracharya

 

Sarita Bhandari

 

Jeena Pradhananga

 

Bishnu Mani Duwadi

 

Rajani Shakya

 

Amin Shrestha

 

Rudra Bahadur Shrestha

 

Hari Govind Karki